Certificaten & erkenningen

Werkzaamheden aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen, verbrandings- luchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen.

Installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen, waarin gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen zijn toegepast.

Voor het ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen en voor het beheren van bodemenergiesystemen van individuele woningen.

InstallQ is een onafhankelijke stichting die ons de erkenningen heeft verleend. Op hun website informeren zij welke bedrijven installatiebedrijven deze certificaten hebben. Op hun website De echte installateur staan wij dan ook aangetekend hiervoor.